(เข้าชม 149 ครั้ง)

นาฬิกาลูกตุ้มเดินๆหยุดๆ

นาฬิกาลูกตุ้มเดินเร็วเกินไป

นาฬิกาลูกตุ้มเดินช้าเกินไป

นาฬิกาลูกตุ้มตีไม่ตรง(เฉพาะรุ่นเก่ามากๆ)