(เข้าชม 240 ครั้ง)
 
เป็นได้ 6 อาการคือ 1.ถ่านอ่อน 2.เครื่องสกปรก 3.เครื่องขาดการหล่อลื่น 4.วงจรเครื่องปรับค่าไม่ตาง 5.เฟืองเสีย 6เข็มติด
เป็นได้ 4 อาการ 1.ถ่านอ่อน(เป็นมากที่สุด) 2.เครื่องสกปรก 3.เครื่องขาดการหล่อลื่น 4.เฟืองเสีย
เป็นได้ 4 อาการ 1.ถ่านอ่อน 2.เครื่องสกปรก 3.เครื่องขาดการหล่อลื่น 4.เฟืองเสีย
เป็นได้ 4 อาการ 1.ถ่านอ่อน 2.เครื่องสกปรก 3.เครื่องขาดการหล่อลื่น 4.เฟืองเสีย
เป็นได้ 4 อาการ 1.เครื่องสกปรก 2.วงจรเสีย 3.เครื่องขาดการหล่อลื่น 4.เฟืองเสีย