วิธีใช้งานนาฬิกาโบราณ       คู่มือการซ่อมนาฬิกา
(เข้าชม 223 ครั้ง)
 • นาฬิกาข้อมือไขลานหรือออโตเมติกเดินแล้วหยุด
 • นาฬิกาข้อมือไขลานหรือออโตเมติกเดินช้าเกิน
 • นาฬิกาข้อมือไขลานหรือออโตเมติกเดินเร็วเกิน
 • นาฬิกาข้อมือไขลานหรือออโตเมติกเดินได้ไม่นาน
 • นาฬิกาข้อมือไขลานหรือออโตเมติกจักรกรอกแกว่งไม่แรง
 • นาฬิกาแขวนไขลานเดินแล้วหยุด
 • นาฬิกาแขวนไขลานเดินช้าเกิน
 • นาฬิกาแขวนไขลานเดินเร็วเกิน
 • นาฬิกาแขวนไขลานลูกตุ้มแกว่งไม่แรง
 • นาฬิกาแขวนไขลานไม่ตี
 • นาฬิกาแขวนไขลานตีไม่ตรง
 • นาฬิกาข้อมือใส่ถ่านไม่เดิน
 • นาฬิกาข้อมือใส่ถ่านเดินแล้วหยุด
 • นาฬิกาข้อมือใส่ถ่านเดินไม่ตรง
 • นาฬิกาข้อมือใส่ถ่านถ่านหมดเร็ว
 • นาฬิกาข้อมือใส่ถ่านเดินอยู่กับที่
 • นาฬิกาแขวนใส่ถ่านไม่เดิน
 • นาฬิกาแขวนใส่ถ่านเดินแล้วหยุด
 • นาฬิกาแขวนใส่ถ่านเดินอยู่กับที่
 • นาฬิกาตั้งพื้นลูกตุ้มไม่ลง
 • นาฬิกาตั้งพื้นเดินแล้วหยุด
 • นาฬิกาตั้งพื้นไม่ตี
 • นาฬิกานาฬิกาตั้งพื้นเดินเร็วเกิน
 • นาฬิกาตั้งพื้นเดินช้าเกิน
 • นาฬิกาปลุกไขลานเดินแล้วหยุด
 • นาฬิกาปลุกไขลานเดินช้าเกิน
 • นาฬิกาปลุกไขลานเดินเร็วเกิน